podnikový systém Helios Orange

Helios Orange - podnikový informačný systém

  • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
  • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
  • Priaznivý pomer cena/výkon
  • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
     

 

Viac informácií

 

Ekonomický software Helios Orange

Účtovný modul Ekonomika zaistí, že pri rozhodovaní o kľúčových ekonomických záležitostiach vašej spoločnosti budete mať jednoduchý prístup k najdôležitejším informáciám.

Legislatívna podpora a garancia legislatívnej správnosti

  • Garancia správnosti a údržby platnej legislatívy
  • Podpora účtovných štandardov IFRS, US-GAAP či vlastných štandardov
  • Možnosť daňovej evidencie a tvorby výkazov DPH i na základe zahraničných legislatív v rámci EÚ s výberom požadovanej meny
  • Prepočty mien pomocou stiahnutých kurzových lístkov
  • Samostatné vymeranie daní a cla pri dovoze z EÚ aj tretích krajín
  • Kontrola konzistencie dát medzi účtovníctvom a daňovou evidenciou, vedenie bežného i hospodárskeho roku

Jednoduchý controlling a reporting

  • Číselník účtov umožňuje vedenie dvoch čísel účtov a názvov pre automatickú konverziu US-GAAP a IFRS
  • Modul Výkazy umožňuje okrem štandardného výkazníctva podľa platnej legislatívy (Výkazy ziskov a strát a Súvahy v zjednodušenom a plnom rozsahu) tiež vytvorenie ďalších výkazov pre strediská, zákazky a nákladové okruhy
  • Možnosť sledovania výstupov mimo užívateľského prostredia systémov LCS pri použití Manažérskeho rozhrania
  • Možnosť prepojenia dát s programom MS Excel pomocou vzorcov a následnej jednoduchej aktualizácie vytvorených zostáv pomocou prepočtov štandardnými nástrojmi Excelu

Optimalizácia zadávania dát

  • Automatizované získanie účtovných zápisov a prvotných dokladov pomocou účtovných kontácií
  • Automatizované účtovanie bankových výpisov s možnosťou prenosu dát z homebankingu
  • Možnosť spracovania úhrad platobnými kartami pomocou kartového centra
  • Možnosť rýchleho ručného zadania účtovných dát pomocou klávesových skratiek a predvolieb pre vyplnenie údajov na jednotlivých riadkoch
  • Možnosť tvorby hromadných kópií účtovných zápisov

Efektívna kontrola financií, procesov a účtovných zápisov

  • Možnosť zadávania údajov za organizácie, útvary, zákazky, nákladové okruhy, zamestnancov a vozidlá v prvotných moduloch a ich nadväzné zaúčtovanie
  • Plnohodnotné vyhodnotenie všetkých agend vrátane sledovania a kontroly súvisiacich údajov
  • Pohľad na účtovné dáta z ostatných modulov
  • Zobrazenia účtovných zápisov z modulov prvotných dokladov vrátane možnosti plnohodnotných účtovných opráv
  • Jednoduché vyhodnotenie efektivity
  • Účtovný kontrolný mechanizmus v priebehu práce na zákazke a zvlášť pri jej uzavretí
  • Efektívna kontrola účtovania a zaúčtovaných dát
  • Nastavené kontrolné mechanizmy pre logickú kontrolu účtovných zápisov vrátane väzby na evidenciu DPH a možnosti rýchlej a jednoduchej opravy priamo na riadkoch chybnej zostavy
  • Evidencia jednotlivých účtovných prípadov podľa ich obchodnej a logickej nadväznosti bez ohľadu na dátum prípadu podľa zákona o účtovníctve

Finančné analýzy

  • Možnosť plánovania a následného vyhodnotenia za firmu, strediská, zákazky či nákladové okruhy a to na základe vytvorených výkazov či ukazovateľov s možnosťou jednoduchej aktualizácie za vybrané obdobie vrátane zobrazenia pomocou grafov a možnosti rozpustenia réžií podľa požadovaných parametrov
  • Jednoduchá prezentácia výsledkov aj mimo štandardné užívateľské prostredie vďaka jednoduchému exportu do html

Podpora komunikácie s externými subjektmi

  • Tvorba DPH, súhrnného hlásenia, Intrastat, colných dokladov, RELDP atď. a ich podávanie cez PVS
  • Podpora elektronických certifikátov a šifrovania
  • Podpora homebankingu s možnosťou importu bankových výpisov a exportov platobných príkazov a to aj zahraničných alebo tuzemských v cudzej mene
  • Podpora účtovných firiem

Evidencia záväzkov a pohľadávok

  • Automatizované a účinné sledovanie záväzkov a vymáhanie pohľadávok
  • Vystavenie a tlač rôznych stupňov upomienok a penalizačných faktúr vrátane ich zaúčtovania

Podpora účtovania v cudzích menách

  • Automatické prepočty na € pomocou stiahnutých kurzových lístkov
  • Evidencia cudzej meny na prvotných dokladoch i v účtovných zápisoch
  • Efektívna práca s kurzovým dorovnávaním a to ako bežným v priebehu roka, tak aj k bilančnému dňu
    na konci roka
  • Evidencia záväzkov a pohľadávok v saldokonte v € i v cudzej mene
  • Možnosť jednoduchého halierového dorovnania vrátane dorovnania cudzej meny

Práca s majetkom

  • Automatizované generovanie účtovných aj daňových pohybov
  • Automatizované generovanie rozdielnych pohybov medzi nájdenou skutočnosťou pri inventúre a zadanými údajmi v databáze podľa lokalít, stredísk a zamestnancov pri použití čítačky čiarových kódov
  • Možnosť zobrazenia stavu majetku k ľubovoľne zvolenému dátumu vrátane vedenia operatívnej evidencie drobného majetku a nastavenia limitov technického zhodnotenia
  • Možnosť vedenia tretích pohybov podľa potrieb zahraničných materských firiem

Možnosť tvorby vlastných zostáv

  • Vyhodnocovanie a tvorba tlačových zostáv tabuliek a výkazov
  • Možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv s potrebnými stĺpcami, ich rozmiestnenie, zatriedenie riadkov s možnosťou filtrácie vrátane zoskupovania riadkov
  • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek priamo v systéme
  • Vytváranie zostáv s možnosťou tlače a editácie
  • Možnosť exportu dát do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslanie dokladov e-mailom či faxom

Ďalšie informácie o programe Helios Orange

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Helios Orange vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.