podnikový systém Helios Orange

Helios Orange - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Faktúracia a pošta - moduly programu Helios Orange

Modul Fakturácia slúži na vystavenie faktúr v hlavnej aj cudzej mene a vzájomných zápočtov. Vystavenie súvisiacich dokladov (napr. v sklade) možno zjednodušiť a zrýchliť prevodom položiek (či celých dokladov). Jednoducho sa generujú dobropisy, realizačné doklady aj vzájomné zápočty z pohľadávok a záväzkov. Evidencia pošty umožňuje viesť elektronickú knihu došlej a odoslanej pošty vrátane faktúr s možnosťou evidencie pohybov došlej pošty.

Vyhodnotenie faktúr - modul programu Helios Orange

Faktúry prijaté

 • Evidencia faktúr prijatých – kniha prijatých faktúr.
 • Obstaranie faktúr textovo alebo pomocou jednotlivých položiek služieb či tovaru.
 • Vystavenie faktúry v ľubovoľnej cudzej mene.
 • Evidencia faktúry (príp. jej položiek) na strediská, zákazky, nákladové okruhy, zamestnancov či vozidlá.
 • Tlač sprievodky ku faktúram.
 • Možnosť automatického vystavenia príjemok v module riadenia stavu zásob z prijatej faktúry.
 • Vystavenie platobných príkazov domácich aj zahraničných.
 • Zobrazenie nadväzujúcich dokladov k faktúre prijatej.
 • Väzba na Intrastat – generovanie mesačného hlásenia.
 • Automatické zaúčtovanie došlých faktúr do účtovného programu pomocou kódov účtovania.
 • Nastavenie vnútorných prístupových práv v programe (ochrana pred neoprávneným prístupom).
 • Možnosť nadviazania súvisiacich dokumentov k faktúre prijatej.

Pošta

 • Prehľadné rozdelenie pošty do ľubovoľného počtu jednotlivých schránok.
 • Evidencia odoslanej a došlej pošty.
 • Evidencia došlých faktúr vrátane nadväzujúcej informácie o ich presunoch.
 • Evidencia pohybov pošty.
 • Tlač prehľadu došlej a odoslanej pošty.

Skontá

 • Skontá rozširujú funkcionalitu vydaných a prijatých faktúr. Umožňujú definovať a účtovať finančné zľavy, ak je faktúra uhradená ešte pred dátumom splatnosti. Ku každej faktúre si môžete nadefinovať ľubovoľné skonto alebo kombináciu viacerých skont.
 • Skontá možno vytvárať a meniť len do toho obdobia, dokedy nie je faktúra zrealizovaná. Možno ich zadávať výhradne pre faktúry, v prípade dobropisov nie je možné skonto zadať.
 • Predpisy skonta pre faktúry sa potom uplatňujú pri generovaní platobných príkazov, pokladničných dokladov, vzájomných zápočtov a tiež pri nadviazaní bankových výpisov. Pri tvorbe týchto dokladov sa ponúka čiastka znížená o aktuálne skonto, pokiaľ sa nájde.
 • V prehľade úhrad k aktuálnemu dokladu sa okrem úhrady vygeneruje aj riadok s reálnou čiastkou skonta.
 • Možnosť nastavenia konštanty ovplyvňuje, ako sa zráta dátum, dokedy skonto platí. V prípade, že je zvolený Dátum splatnosti, počet dní sa odráta (ide tak o počet dní pred splatnosťou), v ostatných prípadoch sa počet dní priráta.
 • K dispozícii je možnosť Skonto k faktúre vydanej založiť ručne, alebo je možné vygenerovať skontá podľa pripravených predpisov k organizácii.
 • Automatické účtovanie riadkov skonta na faktúre prebieha s účtovaním samotnej faktúry.

Faktúry vydané

 • Evidencia faktúr vydaných – kniha vydaných faktúr.
 • Jednoduché nastavenie konštantných údajov (označenie tovaru, formulár faktúry a pod.).
 • Tvorba a údržba pomocných číselníkov (dokladov, kontácií, PSČ a pod.) využívaných v module Fakturácie.
 • Individuálne termíny splatnosti pre jednotlivé organizácie.
 • Využitie cenotvorby z modulu Obchod.
 • Možnosť fakturácie buď textovo, alebo pomocou cenníkov služieb či tovaru.
 • Vystavenie faktúry v ľubovoľnej cudzej mene.
 • Evidencia faktúry (príp. jej položiek) na strediská, zákazky, nákladové okruhy, zamestnancov či vozidlá.
 • Jednoduchá fakturácia s možnosťou využitia (prevodu) už vytvorených skladových dokladov.
 • Tvorba zálohových a vyúčtovacích faktúr vrátane daňových dokladov o prijatej platbe.
 • Jednoduché generovanie dobropisov.
 • Možnosť automatického vystavenia výdajok – dodacích listov v skladových zásobách.
 • Možnosť zobrazenia nákladových cien.
 • Väzba na Intrastat –generovanie mesačného hlásenia.
 • Využitie modulu Zádržného vrátane automatizovaného zaúčtovania dokladov (v prípade potreby zadržania platieb).
 • Tlač vydaných faktúr.
 • Možnosť tvorby vlastných užívateľských zostáv.
 • Automatické zaúčtovanie vystavených faktúr do modulu Ekonomika pomocou kódov účtovania.
 • Nastavenie vnútorných prístupových práv v programe (ochrana pred neoprávneným prístupom).
 • Možnosť nadviazania súvisiacich dokumentov k faktúre vydanej.

Zádržné

 • Zádržné je rozšírením modulu Fakturácia a pošta, ktoré pri faktúrach umožňuje evidenciu zádržného, uvoľňovanie zádržného a účtovanie o zádržnom.
 • Vzorový príklad: Medzi odberateľom a dodávateľom je v stavebnej zmluve definované tzv. zádržné 10%, ktoré odberateľ zaplatí až v okamihu splnenia podmienok stanovených v zmluve (napr. kolaudácia, splnenie podmienok garancie). Táto čiastka je vyčíslená na dodávateľskej faktúre. Zádržné sa následne uvoľňuje v dvoch častiach (5% + 5%). Konkrétna dodávateľská faktúra je 1 000 000 + DPH 19%, zádržné 10% je 100 000, uvoľňuje sa 2 x 50 000 €.

Vzájomné zápočty

 • Jednoduché vystavenie vzájomných zápočtov z obchodných vzťahov.
 • Evidencia odsúhlasení vzájomného zápočtu.
 • Tlač vzájomného zápočtu.
 • Automatické zaúčtovanie vzájomných zápočtov.

Ďalšie informácie o programe Helios Orange

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Helios Orange vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.