Helios Orange - Prehliadka systému

Helios Orange je podnikový informačný systém určený pre menšie a stredne veľké podniky.
Neponúkame demo verziu na stiahnutie, pripravili sme však pre vás krátku prehliadku systému.

1. GADGETS

Helios Gadgets slúži na zobrazovanie požadovaných informácií pomocou miniaplikácie v bočnom paneli vo Windows (Vista a vyšší).
Ide napríklad o zobrazovanie stavu účtu, celkových pohľadávok a záväzkov, finančného stavu skladov alebo sledovanie fakturácie v mesiaci.

Helios Orange Demo - Windows Gadget

2. WORKFLOW

Možnosť aktívneho upozornenia na vybrané úlohy či udalosti v informačnom systéme. Dajú sa vizualizovať viacerými spôsobmi:

A) „Stromček“ úloh v Heliose

 • v ľavej časti je zoznam upozornení / úloh, zoradených podľa typu
 • uprostred je zoznam úloh zodpovedajúcich výberu v "stromčeku"
 • napravo je pomocník, ktorý popisuje, čo je potrebné urobiť za činnosť (napr. vyplniť nejaký údaj, schváliť, atď.)

Helios Orange Demo - Workflow

B) Farebne odlíšený (či inak) vizualizovaný záznam

Pasívny výstup workflow (nie je viazané len na workflow) môže byť vizualizácia konkrétneho záznamu, ktorý spĺňa určité podmienky. Napríklad:

 • zafarbené organizácie v adresári, ktoré majú aktívne saldo
 • prečiarknuté sú tie, ktoré majú saldo vyššie ako 100 tis.

Helios Orange Demo - Workflow

C) HeInfo

HeInfo je samostatne fungujúca aplikácia, ktorá stráži na základe užívateľom vytvorených definícií rozličné udalosti, ku ktorým v rámci DB Helios Orange dochádza a o týchto udalostiach (stavoch) užívateľa informovať prostredníctvom nadefinovaných akcií (úloha, doklady k fakturácii, objednávky z e-shopu, stav, ...).

Helios Orange Demo - HeInfo

3. MOŽNOSTI REPORTINGU

Manažérsky informačný systém obsahuje nástroje na zobrazenie dát. V systéme Helios Orange je zobrazený vždy (rovnako ako Nástroje prispôsobenia, Číselníky a Pomocné číselníky). Súčasťou tohto modulu sú prehľady:

 • Kontingenčné tabuľky
 • Grafy
 • Master x Detail
 • Zostavy (t.j. pôvodné Uložené filtre)
 • Dataskop
 • Manažérske rozhranie

Kontingenčné tabuľky:

Variabilný nástroj, ktorý slúži na vyhodnocovanie a náhľad na dáta v 3 dimenziách - riadky, stĺpce a sledované hodnoty.
Kontingenčné tabuľky je možné jednoducho exportovať / importovať. Preto nie je problém danú zostavu vytvoriť u nás a zaslať vám ju e-mailom, ak si tú zostavu nedokážete vytvoriť vlastnými silami. Príklad u faktúr vydaných.

Helios Orange Demo - Kontingenčná tabuľka

Grafy:

Vo svojej podstate ide o grafické zobrazenie kontingenčnej tabuľky. Rovnako ako kontingenčné tabuľky i Grafy je možné exportovať / importovať.

Helios Orange Demo - Graf

Master x Detail:

Master x Detail je zvláštna a zaujímavá funkcia, ktorá umožňuje sledovať čiastkové prehľady v hlavnom prehľade - teda taká" zostava v zostave". Vnorené prehľady samozrejme musia mať vzťah k hlavnému záznamu zostavy. V jednom hlavnom prehľade môžem mať aj viac vnorených prehľadov.
Napr. v Číselníka organizácií chcem zobraziť informácie o neuhradených pohľadávkach, prehľad zákaziek a info o bankovom spojení.

Helios Orange Demo - Master x Detail

Zostavy: (t.j. pôvodné Uložené filtre)

Každý prehľad môže mať ľubovoľný počet uložených preddefinovaných zostáv - čiže filtrov. Okrem štandardných funkcií je možné využiť aj tzv. farebné rozlíšenie - teda pomocou jazyka SQL definovaná podmienka je prevedená napr. na farbu. Ukážka možnosti vizualizácie rozpracovanosti obchodných zákaziek dvoma rôznymi pohľadmi.
Prehľad obchodných zákaziek. Aké stĺpce, číselníky, apod. je plne variantné podľa potrieb zákazníka, napríklad:

 • červené sú prehry, zelené výhry
 • je sledované% úspešnosti
 • je sledovaný plánovaný výnos
 • stav zákazky (identifikátor), priorita, atď.
 • klikom na "+" je možné zobraziť napr.: čo bolo ponúkané, zmluvy, dokumenty, zápisnice z rokovaní, atď.

Helios Orange Demo - Prehľad obchodných zákaziek

Dataskop:

Dataskop je užívateľský prehľad, ktorý umožňuje vytvoriť pre užívateľov vlastnú pracovnú plochu "strom aktivít". Jeden záznam v Dataskope obsahuje stromovú štruktúru, do ktorej je možné združiť informácie zozbierané naprieč modulmi systému Helios Orange. Môže byť definovaný ľubovoľný počet záznamov / stromov.
Dataskop využíva všetky nástroje - Zostavy, Kontingenčné tabuľky, Grafy a Master x Detailov

Helios Orange Demo - Dataskop

OLAP kocky:

OLAP kocky slúžia na usporiadanie veľkého objemu dát tak, aby boli zrozumiteľné užívateľom zaoberajúcim sa analýzou obchodných trendov a výsledkov. Dátové kocky sa skladajú z definície dimenzií a metrík. Metriky sú väčšinou číselné hodnoty, ktoré má zmysel porovnávať, sčítavať atď. (predajná cena, marža). Na tieto metriky sa potom pozeráte cez dimenzie (organizácia, dátum, sortiment).

Helios Orange Demo - OLAP kocky

Manažérske rozhranie:

Manažérske rozhranie je komfortný nástroj, ktorý je plne integrovaný v prostredí MS Excel. Priamym prepojením na databázy systému Helios Orange umožňuje načítať a online vyhodnotiť potrebné dáta. Práca s dátami je jednosmerná, dáta nie je možné meniť, iba ich zobrazovať.

Helios Orange Demo - manažérske rozhranie

4. MOŽNOSTI ZMENY INTERFACU

V rámci individuálneho prispôsobenia systému je možná aj vizuálna zmena rozhrania, vrátane textov, obrázkov, atď.
Príklady vizualizácie Heliosu v predvolenom stave (obr.1) a individuálne upravený zákazníkom (obr. 2.).

Helios Orange Demo - predvolený interface vs individuálny interface

5. ĎALŠIE PRÍKLADY VIZUALIZÁCIE SYSTÉMU

Príklady práce s dokumentmi - alternatívna vizualizácia pohľadu na dokumenty v systému

Helios Orange Demo - práca s dokumentmi

"Sprievodca" činností - pomocný sprievodca nadefinovaným procesom.
(Vľavo je nadefinovaný strom procesu - systém automaticky ponúkne, čo má používateľ robiť a vpravo "pomocníček" zobrazuje pomocný text, komentujúci požadovanú operáciu / činnosť)

Helios Orange Demo - pomocný sprievodca nadefinovaným procesom

Previazanosť dokladov - je presne dohľadateľné, aké ďalšie doklady / (činnosti) vznikli z prvotnej ponuky.

Helios Orange Demo - previazanosť dokladov

Ukážka možnosti detailného nastavenia prístupových práv

Helios Orange Demo - možnosti detailného nastavenia prístupových práv

Príklad evidencie marketingových akcií

Helios Orange Demo - evidencia marketingových akcií

Ukážka previazanosti systému - organizácia a nadväznosť na doklady tovarov a služieb.
"Nad" záznamom organizácie možno dohľadať / otvoriť prehľady dokladov, položiek, zákaziek, všetkých rokovaní, dokumentov, a iné...

Helios Orange Demo - ukážka previazanosti systému

Ďalšie informácie o programe Helios Orange

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Helios Orange vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.