podnikový systém Helios Orange

Helios Orange - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Obchod, modul na riadenie skladových zásob - Helios Orange

Modul Obchod slúži na efektívne riadenie skladových zásob z pohľadu nákupu a predaja tovaru, výrobkov, materiálov či služieb a je úzko spojený s modulom Skladové hospodárstvo. Podporuje automatické operácie objednávania v závislosti od potrieb predaja či výroby a poskytuje vyhodnocovací nástroj obchodných aktivít.

Obchod - software Helios Orange

Efektívne obstarávanie obchodných dokladov

 • Možnosť rýchleho vstupu dát s využitím klávesových skratiek a predvolieb.
 • Možnosť tvorby kópií dokladov.
 • Jednoduché prevody položiek medzi dokladmi.
 • Export a import EDI správ.
 • Podpora zadávania údajov s využitím snímačov čiarových kódov.
 • Automatické generovanie nadväzujúcich dokladov.

Rozsiahly systém cenotvorby

 • Odberateľské a dodávateľské cenníky s väzbou na organizácie.
 • Možnosť tvorby časovo obmedzených cenníkov a cenových akcií.
 • Automatické uplatnenie zľavy podľa zadaných parametrov.
 • Možnosť nastavenia časovo obmedzených zliav.
 • Možnosť uplatnenia zľav na položky aj na celý doklad.

Cudzie meny

 • Možnosť obstarania dokladov v ľubovoľnej mene.
 • Automatický prepočet na CZK/EUR podľa zvoleného kurzu.
 • Prenos cudzej meny pri účtovaní do účtovnej evidencie.

Podpora čiarových kódov

Práca s výrobnými číslami / šaržami

 • Definícia výrobného čísla s možnosťou sledovania záruk a dát expirácií.
 • Sledovanie stavu výrobných čísiel.
 • Jednoznačná identifikácia tovaru z pohľadu trasovania.

Podpora optimalizácie a plánovania skladových zásob

 • Možnosť sledovania historických pohybov jednotlivých položiek.
 • Premietanie vplyvu evidovaných dokladov do stavov skladu.
 • Sada pripravených prehľadov a funkcií.

Automatické generovanie dodávateľských objednávok

 • Nástroj na generovanie dodávateľských objednávok na základe zvolených parametrov.

Komplety (kusovníky)

 • Riešenie nákupu / predaja kompletov s definovaným výpočtom čiastkových položiek.
 • Možnosť tlače dokladov ako výpočet kompletov alebo ako výpočet čiastkových položiek.
 • Zrýchlenie tvorby dokladov.

Evidencia obalov

 • Riešenie väzby medzi položkou tovaru a obalom pre spoločný odpis zo skladu.
 • Možnosť tvorby podkladov pre výkaz Eko-kom.
 • Evidencia pohybu obalov.

Väzby na ďalšie moduly

 • Automatizovaný prenos dokladov do účtovnej evidencie.
 • Prenos požiadaviek obchodu do modulu Výroba.
 • Prenos materiálových požiadaviek výroby do modulu Obchod.
 • Fakturácia.
 • Prepojenie dokladov so záznamami kontaktných jednaní v CRM systéme.
 • Automatizované generovanie hlásení Intrastat.

Externá komunikácia

 • Podpora EDI komunikácie.
 • Export dát zo všetkých prehľadov do MS Office.
 • Zasielanie tlačových formulárov emailom či faxom.
 • Komunikácia s internetovým obchodom.

Výstupy, controlling

 • Sada pripravených prehľadov a funkcií (obrátky skladových kariet, história pohybov, stavy jednotlivých skladov).
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek a výkazov.
 • Možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv.
 • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek priamo v systéme.
 • Tlač zostáv a tlačových formulárov s možnosťou ich vytvárania a editácie.

Došlé objednávky

 • Modul Došlé objednávky je rozšírením modulu Obchod a umožňuje pohodlne vystavovať, prezerať, editovať odberateľské objednávky a sledovať ich vykrývanie. Skladá zo základných prehľadov:
 • Rad došlých objednávok - zoznam všetkých nadefinovaných radov.
 • Došlé objednávky (Obstarané) - prehľad určený na obstaranie došlých objednávok.
 • Došlé objednávky (V riešení) - otvorené objednávky, prehľad, v ktorom sa zabezpečuje krytie došlej objednávky.
 • Došlé objednávky (Uzatvorené) - prehľad uzatvorených došlých objednávok.
 • Zmenou typu dokladu zmeníte jeho stav, a teda aj umiestnenie do príslušného prehľadu. Na došlých objednávkach, ktoré sú v stave v riešení, je aktívny systém stráženia tovaru. Pokiaľ je na objednávke vyplnený dátum stráženia, je tovar počas tohto obdobia zarezervovaný v sklade.
 • Prehľad vykrytia došlých objednávok v stave v riešení si môžete prezrieť voľbou Zabezpečenie došlej objednávky.
 • Keď má rad došlých objednávok nastavený profil pre generovanie, vygenerujú sa doklady podľa nastaveného profilu. Keď nie je nastavený profil pre generovanie, ponúkne sa zoznam všetkých profilov, z ktorých si vyberiete.
 • Došlé objednávky, u ktorých nechcete, aby v nich niekto robil obsahové zmeny, si prevediete do prehľadu Došlé objednávky (uzatvorené). Kedykoľvek môžete objednávku previesť späť do stavu Došlé objednávky (v riešení) alebo Došlé objednávky (obstarané).
 • Ku objednávke je možné pripojiť relevantné dokumenty, súbory (napr. výrobné postupy, naskenované dodacie listy).
 • Možete priamo generovať vydanú objednávku (dodávateľovi) na základe chýbajúceho tovaru z došlej objednávky.
 • Príjem tovaru môžete spárovať s došlou objednávkou.

Ako optimalizovať riadenie skladových zásob vo vašej firme

Kontaktujte nás. Urobíme bezplatnú prezentáciu programu Helios Orange, dodáme ďalšie informácie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.