podnikový systém Helios Orange

Helios Orange - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Modul Pokladňa - program Helios Orange

Modul Pokladňa slúži na evidenciu hotovostných pokladničných dokladov v € i v cudzej mene. Môžete viesť ľubovoľné množstvo pokladní podľa potrieb firmy s ohľadom na zaistenie hmotnej zodpovednosti. Modul Pokladňa jednoducho pracuje s cudzou menou, ponúka možnosť automatizovaného účtovania a automatického prepočtu bilančným kurzom.

Pokladne podľa firemnej potreby

 • Možnosť evidovať ľubovoľné množstvo pokladní podľa potrieb firmy
 • Nastavenie spôsobu číslovania pokladničných dokladov v jednom alebo v dvoch číselných riadkoch
 • Vedenie pokladne v cudzej mene s prepočtom na €
 • Možnosť prednastavenia tlačových formulárov
 • Definícia práv pre zaobstaranie a prehliadanie dát v jednotlivých pokladniach

Jednoduchá tvorba a evidencia pokladničných dokladov

 • Tvorba jednoduchších pokladničných dokladov priamo na hlavičke dokladu
 • Možnosť tvorby položkových dokladov, napr. pre vyúčtovanie výdajov zamestnancov
 • Zúčtovanie vyplatených alebo prijatých záloh
 • Možnosť priradenia dokladu organizácii, zákazke, zamestnancovi, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu vrátane podpisu a poznámky
 • Dopočet DPH zo základu, prípadne pomocou koeficientu z celkovej ceny vrátane DPH
 • Jednoduché vystavenie kópie dokladu, záporné kópie či storná dokladu
 • Automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturácia

Uzávierky, účtovanie a výstupy

 • Jednoduché vykonávanie uzávierky pokladní vrátane možnosti prevedenia odvodov a dotácií
 • Jednoduchá možnosť účtovania na základe vytvorených kontácií
 • Pokladničná kniha, pokladničný denník v € i v cudzej mene
   

Modul Banka

Využíva sa na tvorbu platobných príkazov a evidenciu bankových výpisov v € a v cudzej mene. Umožňuje obojstrannú elektronickú komunikáciu s bankami. Väzba na účtovníctvo zaisťuje automatické dohľadávanie protistrán účtov v prípade úhrad predpisov. Modul Banka využíva vzory domácich i zahraničných platobných príkazov vrátane inkasných platieb.

Elektronická komunikácia s bankovými ústavmi

 • Obojsmerná elektronická komunikácia s bankovými ústavmi v SR pomocou vytvorených skriptov

Platobné príkazy

 • Jednoduchá tvorba platobných príkazov z modulu Fakturácia alebo z účtovného saldokonta
 • Vystavenie tuzemských platobných príkazov v € i v cudzej mene
 • Tvorba združených platieb s ohľadom na úsporu bankových poplatkov

Jednoduchá práca s cudzími menami

 • Automatické prepočty cudzej meny na € na základe stiahnutých kurzových lístkov
 • Výber dátumu kurzu podľa dátumu vystavenia alebo dátumu úhrady uvedeného na bankovom výpise
 • Možnosť použitia prepočtu treťou menou (platba v inej mene než je mena na účte)
 • Automatizovaný prepočet bežných kurzových rozdielov
 • Jednoduchý prepočet bilančným kurzom k vybranému dňu

Väzba na účtovníctvo

 • Automatizované dohľadanie úhrady
 • Možnosť zaúčtovania nedohľadných úhrad na vybraný analytický účet
 • Jednoduché ručné opravy
 • Väzba riadku výpisov na prvotné doklady v module Fakturácia
 • Prehľadné informácie o zaúčtovaní bankového výpisu aj jeho jednotlivých riadkov

Ďalšie informácie o programe Helios Orange

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Helios Orange vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.