Vybrané referencie

Podnikové systémy sme dodali viac než 50 firmám.
Vybrali sme niekoľko z nich a rozdelili podľa oblastí, v ktorých pôsobia.

Obchodné firmy

Výrobné firmy

Zdravotníctvo

Iné