podnikový systém Helios Orange

Helios Orange - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Projektový manažment - program Helios Orange

Riadenie projektov je nástroj na účinnú optimalizáciu zdrojov určených na realizáciu projektov. Podporuje projektový manažment rozsiahlych, komplexných zákaziek či realizačných akcií. Toto riešenie pomôže akejkoľvek firme, ktorá zavádza alebo využíva projektový manažment so zavedeným systémom kvality v súlade s normami ISO 9000 – 2000.

Projekty

 • Základná evidencia o realizacných akciách, projektoch, zákazkách
 • Možnosť radenia jednotlivých projektov do hierarchickej alebo lineárnej štruktúry
 • Možnosť stanovenia základného časového rámca
 • Väzby do všetkých ďalších modulov a agiend systému Helios Orange
 • Evidencia externých dokumentov súvisiacich s projektom vrátane vytvárania verzií
 • Ľubovoľné tlačové zostavy a rôznorodé rekapitulácie projektu
 • Možnosť definície kalkulácií a plánu na projekt
 • Možnosť sledovania ľubovoľných zostáv súvisiacich s projektom (na projekt, podľa aktivity na projekt, zaúčtované položky, pohyby materiálu a pod.)
 • Vzorové projekty s prednastavenými úlohami a kópie projektu
 • Sledovanie ľubovoľného detailu projektu

Personálne a nepersonálne zdroje

 • Základná evidencia zdroja a kapacít na riadenie projektu
 • Možnosť definovania vlastných aj cudzích zdrojov
 • Možnosť zaradenia jednotlivých kalendárov s časovým fondom
 • Možnosť členenia zdrojov podla rolí, podľa pozícií
 • Možnosť stanovenia fakturačnej a nákladovej sadzby
 • Možnosť zaradenia zdroja do stredísk a útvarov
 • Individuálne nastavenie prístupových práv

Úlohy a aktivity

 • Úlohy sú jednotlivé čiastkové kroky, ktoré vedú k úspešnej realizácii projektu
 • Aktivita - sledovaná činnost na projektoch
 • Možnosť nastavenia fakturačných a nákladových sadzieb na aktivitu
 • Možnosť radenia aktivít do hierarchickej štruktúry
 • Úlohám sa priraďujú riešitelia – personálne a nepersonálne zdroje
 • Možnosť zaradenia projektového manažéra úlohy
 • Na úlohy je možné definovať druh fakturácie
 • Možnosť nastavenia špeciálnej fakturačnej sadzby za úlohu
 • Možnosť nastavovať prioritu úlohy
 • Možnosť členenia jednotlivých úloh podľa voľne definovateľných typov úloh
 • Možnosť stanovenia časového plánu úlohy
 • Je možné nastaviť nadväznosť úloh
 • Možnosť individuálneho riadenia práv a prístupov k projektom
 • Možnosť zadávania opakovaných úloh (garančné prehliadky a pod.)
 • Možnosť čiastkovej fakturácie podľa jednotlivých úloh
 • Možnosť definície pracovnej náplne na úlohu
 • Možnosť nastavenia sledovania vykázaných hodín voči plánu na úlohe
 • Možnosť sledovania stavu plnenia úloh podľa vykázanej skutočnosti alebo podľa vedenia projekt manažéra
 • Možnosť zaradenia externých dokumentov k úlohe

Time Sheet, Expense Sheet

 • Time Sheet – výkaz o odpracovanom čase
 • Expense Sheet – výkaz o odvedených nákladoch na projekt
 • Možnosť individuálneho zadávania výkazov (podľa prihláseného užívateľa)
 • Možnosť zástupného zadávania výkazov (napr. asistentkou)
 • Možnosť nastavenia schvaľovania hotových výkazov pre manažment
 • Možnosť spätného zadávania výkazu vrátane kontroly času
 • Online pohľad na stav riešenia výkazu
 • Ľubovolné reporty, výstupy a exporty (XML, XLS, DOC a tlače)
 • Možnosť zaradenia externých dokumentov k výkazom
 • Možnosť špeciálnych prístupov do výkazu – (online prístupy, webový klient a pod.)
 • Možnosť účtovania výkazov (nedokončená výroba, rozpracovanosť a pod.)

Kapacitný plán

 • Možnosť rozvrhnutia jednotlivých personálnych zdrojov v čase na daných úlohách
 • Možnosť modelovania a sledovania viacerých kapacitných plánov naraz
 • Automatické zaplánovanie kapacít vpred aj spätne
 • Prehľad položiek kapacitného plánu
 • Možnosť zobrazenia v Gantt Chart diagrame
 • Zobrazenie diagramu na zdroje a úlohy
 • Možnosť zobrazenia sumačných diagramov (histogramy a pod.)

Väzby na dalšie moduly – Fakturácia, Ekonomika, Plány a rozpočty

 • Možnosť definovania sofistikovaného plánu a rozpočtu v module Finančná analýza
 • Možnosť účtovania akýchkoľvek nákladov a výnosov na projekty
 • Možnosť automatickej fakturácie a vyúčtovanie zákazníkom vrátane automatického zabezpečenia podkladu pre fakturáciu
 • Priame väzby na evidenciu obchodného rokovania a podpora obchodného rokovania v CRM systéme
 • Väzby na modul Servis – sledovanie servisných kariet, plánovanie zásahu, sledovanie záruk a expirácií jednotlivých dielov, komponentov a pod.

Ďalšie informácie o programe Helios Orange

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Helios Orange vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.