podnikový systém Helios Orange

Helios Orange - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Modul Servis - program Helios Orange

Modul Servis programu Helios Orange rieši problematiku firiem, ktoré sa zaoberajú servisnou a opravárenskou činnosťou strojov a zariadení. Tento modul nadväzuje na realizovaný predaj, dodávku, inštaláciu strojov a je úzko prepojený s ostatnými dôležitými agendami využívanými v rámci riadenia podnikových procesov.

Evidencia karty subjektov

 • Evidencia výrobkov alebo strojov spoločne s ľubovoľným množstvom parametrov využívaných pri prijímaní
 • Vydávanie alebo vlastné opravárenské alebo diagnostické činnosti
 • Možnosť rozšírenia parametrov kariet subjektu kedykoľvek nastane potreba

Príjem subjektu do servisnej evidencie

 • Prijatie, výdaj a preradenie subjektu
 • Evidencia súvisiacich údajov subjektu pred alebo po vykonaní servisného zásahu
 • Možnosť rozšírenia súvisiacich údajov podobne ako parametrov kariet subjektov

Obchodná evidencia servisných aktivít

 • Spolupráca s CRM systémom, možnosť začleňovania opráv do obchodných alebo zmluvných akcií (napr. predsezónne kontroly) s ich následným vyhodnotením
 • Požiadavky na servisné aktivity je možné automatizovane alebo ručne evidovať prostredníctvom dispečingu alebo Hot-Line a s pomocou CRM systému je možné prideľovať úlohy, plánovať a zaraďovať do kalendára zdrojov

Evidencia požiadaviek

 • Evidencia požiadaviek odovzdaných z dispečingu s väzbou na zákazku
 • Možnosť vytvorenia požiadavky z internetového rozhrania
 • Možnosť vyhodnocovať náklady na materiál a prácu vo väzbe na kartu aj zákazku

Automatické generovanie servisnej zákazky

 • Realizácia tzv. typizovaných či pravidelných servisných zásahov s možnosťou ich plánovania

Objednanie náhradných dielov, rezervácia materiálu

 • Typizované alebo pravidelné servisné zásahy
 • Objednávka, príjem resp. výdaj či rezervácia materiálu ku karte či zákazke
 • Evidencia a možnosť vyhodnocovania pohybov materiálov na karte a servisnej zákazke

Evidencia servisných úloh

 • Evidencia spotrebovaného materiálu a pracovných úloh k realizácii servisného zásahu

Automatické generovanie faktúr

 • Možnosť automatického či poloautomatického generovania faktúr
 • Faktúry sú následne evidované vo väzbe na karty a servisné zákazky

Automatické zaúčtovanie

 • Automatické alebo poloautomatické zaúčtovanie faktúr pomocou účtovných kontácií

Priebežné sledovanie spotreby náhradných dielov

 • Ponuka štandardných nástrojov: prehľady, definované prehľady, tlačové zostavy a ďalšie
 • Sledovanie, vyhodnocovanie a plánovanie spotreby materiálu
 • Možnosť sledovať čerpanie pracovných činností

Štatistické zostavy typov porúch, spotreby náhradných dielov

 • Priebežné sledovanie zdrojov servisných aktivít z pohľadu ďalšieho obdobia
 • Podpora možného predpovedania budúceho vývoja stavu požiadaviek

Ďalšie informácie o programe Helios Orange

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Helios Orange vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.