podnikový systém Asseco HELIOS iNuvio

Asseco HELIOS iNuvio - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Colný software - program Asseco HELIOS iNuvio

Modul Colný software sa využíva k príprave colného konania. Ľahko pripravíte mesačné hlásenie Intrastat, ľubovoľné colné deklarácie, môžete evidovať colné, daňové sklady alebo režim Aktívny zušľachťovací styk.

Colný software Asseco HELIOS iNuvio - DovozS colným software zvládnete Intrastat aj colné deklarácie

Intrastat

 • Asseco HELIOS iNuvio je certifikovaný systém pre generovanie mesačného hlásenia Intrastat
 • Obsahuje základné číselníky modulu Colné prípady (colný sadzobník TARIC, zoznamy colných úradov EÚ)
 • Intrastat môžete zostavovať na základe zdrojových dokladov (faktúry, dodacie listy, príjemky)
 • Jednotlivé operácie môžete vypĺňať aj z tabuliek MS Excel pomocou schránky
 • Mesačné hlásenie Intrastat môžete zostavovať aj v spojení s externým systémom
 • Ľubovoľným kartám tovaru môžete priradiť príslušnú colnú nomenklatúru
 • Môžete sledovať viac spravodajských jednotiek a využívať modul Intrastat ako službu
 • Systém obsahuje nástroje pre komplexnú kontrolou správnosti vyplnenia
 • Máte možnosť naviazať jednotlivé operácie na CMR, CIM (v module Colné prípady)
 • Mesačné hlásenie Intrastat môžete vytlačiť v predpísanej forme aj podať elektronicky

Colné prípady, NCTS (New Computerised Transit System), ECS (Export Control System)

 • Modul Colné prípady slúži na pohodlnú prípravu colného konania
 • Asseco HELIOS iNuvio je certifikovaný systém pre colné konanie vo všetkých štandardoch (NCTS, ECS)
 • Obsahuje aktualizáciu základných číselníkov priamo zo systému sekcie colnej Finančného riaditeľstva SR
 • Spracovanie všetkých typov colných deklarácií (JCD Dovoz, ECS – Vývoz, NCTS – Prijatý, NCTS - Vydaný)
 • Spracovanie všetkých druhov zjednodušených postupov (Y-rada, Z-rada, SCP, prideľovanie Evidenčných čísiel)
 • Spracovanie ďalších typov dokladov (CMR, CIM, záručné listy, EUR, DCH, záruky, DPH)
 • Jednoduché kopírovanie colných deklarácií medzi sebou
 • Môžete sledovať viac zjednodušených postupov a prevádzkovať deklarantskú činnosť ako službu
 • Pri deklaráciách NCTS a ECS môžete sledovať informáciu stavu dokladu priamo na základe scenárov komunikácie
 • Systém komunikuje s ľubovoľným VAN operátorom

Colný sklad

 • Evidencia všetkých typov colných skladov (A-E) vrátane Aktívneho zušľachťovacieho styku (AZS)
 • Štandardná podpora všetkých režimov vrátane zjednodušeného postupu
 • Automatické zostavenie colnej deklarácie z colnej príjemky či výdajky
 • Evidencia viac colných skladov v jednej licencii
 • Automatická evidencia odpisových listov
 • Plná elektronická komunikácia s colným úradom
 • Plná podpora všetkých typov priamych obchodných nákladov (PONx)
 • Výpočet colného dlhu v stave skladu
 • Môžete využiť funkcie Umiestnenie na sklade a Baliace listy
 • Môžete napojiť funkcionalitu colných skladov na externý logistický systém

Daňový sklad

 • Systém spĺňa všetky zákonom dané kritériá
 • Môžete využiť komplexné logistické nástroje
 • Môžete využiť funkcie Umiestnenie na sklade a Baliace listy
 • Aktuálny prehľad o výške dane, ktorá je na sklade zadržovaná
 • Výpočet spotrebnej dane na jednotlivých dokladoch
 • Kompletná evidencia pohybov skladu vrátane spotrebných daní
 • Podpora tvorby podkladov pre priznanie spotrebnej dane
 • Automatické generovanie Sprievodného dokladu
 • Podpora elektronickej komunikácie s colným úradom
 • Tlač Sprievodného dokladu do predpísaného formulára

Prípravná fakturácia

 • Určené pre firmy, ktoré ponúkajú tvorbu colných deklarácií, vedenia colného skladu a Intrastat ako službu
 • Modul umožňuje automatizovanú tvorbu podkladov
 • Z dokladu môžete generovať pokladničný doklad, alebo mesačne generovať fakturáciu
 • Podpora čiastočných úhrad
 • Môžete definovať cenník služieb

Zháňate software na Intrastat a colnú deklaráciu?

Dodáme program Asseco HELIOS iNuvio, ktorý pokryje oblasť colného konania.
Objednajte si bezplatnú prezentáciu alebo vyžiadajte ďalšie informácie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.