podnikový systém Asseco HELIOS iNuvio

Asseco HELIOS iNuvio - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

CRM systém - program Asseco HELIOS iNuvio

Riadenie vzťahov so zákazníkmi priamo ovplyvňuje ziskovosť firmy. Modul CRM programu Asseco HELIOS iNuvio slúži k evidencii a k následnému spracovaniu kontaktov s obchodnými partnermi a pomáha nadväzovať nové obchodné vzťahy. Použitie CRM systému nie je viazané legislatívou a je len na zákazníkovi, akým spôsobom bude modul využívať.

Riadenie servisných zákaziek

 • Prijatie zákazky do servisu
 • Evidencia operácií na zákazke
 • Evidencia použitých náhradných dielov
 • Evidencia vykonanej práce – fakturovaný čas
 • Priviazanie dokladov obehu tovaru
 • Tlač zákazkových listov
 • Prehľad predmetov zverených do servisu
 • Väzba na modul Servis

Evidencia úloh

 • Rozdávanie úloh zamestnancom a kontrola plnenia zadaných úloh
 • Automatické založenie úlohy na základe špecifického kontaktného rokovania
 • Jednoduchá tvorba úloh a opakovaných úloh zo vzoru
 • Grafické zobrazenie úloh pomocou kalendára s možnosťou filtrácie podľa ľubovoľného údaju

Riadenie obchodných zákaziek

 • Evidencia požiadaviek zákazníka
 • Evidencia odoslanej ponuky
 • Zápisy z rokovania
 • Naviazané doklady obehu tovaru
 • Väzba na modul Obchod

Evidencia marketingových akcií

 • Zoznam oslovených kontaktov
 • Možnosť odoslania e-mailu priamo na naviazané kontakty
 • Priviazanie odoslaného e-mailu

Jednoduchá komunikácia a synchronizácia s MS Outlook

 • Obojsmerný prenos kalendárov Helios – MS Outlook
 • Načítanie e-mailov z MS Outlook
 • Odoslanie pozvánok do MS Outlook
 • Odoslanie záznamov kontaktných rokovaní vrátane pripojených dokumentov všetkým zúčastneným
 • E-mailové akcie – informácie stávajúcim zákazníkom

Starostlivosť o zákazníka

 • Evidencia všetkých kontaktov medzi firmou a zákazníkom – telefonáty, maily, stretnutia, ponuky, pozvánky, atď.
 • Možnosť zaznamenávania poznámok a postrehov k jednotlivým zákazníkom
 • CRM systém je veľmi efektívny nástroj pre obchodné oddelenie – informácie od všetkých oddelení sú prístupné na jednom mieste

Kontaktné centrum

 • Vytáčanie telefónnych čísel priamo zo systému
 • Identifikácia prichádzajúceho hovoru vrátane zobrazenia súvisiacich dokladov
 • Odosielanie neobmedzene dlhých SMS správ ľubovoľnej kontaktnej osobe, prípadne skupine osôb
 • Možnosť vytvorenia predlôh pre odosielanie SMS správ
 • Definovanie udalosti pre odosielanie SMS správ
 • Možnosť prijatia odpovede na vyššie uvedené SMS správy a reakcie zmenami v systéme

Ostatné možnosti využitia a vlastnosti modulu

 • Záznam služieb poskytnutých zákazníkovi
 • Evidencia vnútropodnikových porád
 • Napojenie CRM systému na modul Servis, Obchod
 • Pripojenie dokumentov ku kontaktným rokovaniam a úlohám

Hľadáte vhodný CRM systém pre vašu firmu?

Ozvite sa.
Urobíme bezplatnú prezentáciu programu Asseco HELIOS iNuvio, ukážeme CRM systém v praxi.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.