podnikový systém Asseco HELIOS iNuvio

Asseco HELIOS iNuvio - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Ekonomický software Asseco HELIOS iNuvio

Účtovný modul Ekonomika zaistí, že pri rozhodovaní o kľúčových ekonomických záležitostiach vašej spoločnosti budete mať jednoduchý prístup k najdôležitejším informáciám.

Legislatívna podpora a garancia legislatívnej správnosti

 • Garancia správnosti a údržby platnej legislatívy
 • Podpora účtovných štandardov IFRS, US-GAAP či vlastných štandardov
 • Možnosť daňovej evidencie a tvorby výkazov DPH i na základe zahraničných legislatív v rámci EÚ s výberom požadovanej meny
 • Prepočty mien pomocou stiahnutých kurzových lístkov
 • Samostatné vymeranie daní a cla pri dovoze z EÚ aj tretích krajín
 • Kontrola konzistencie dát medzi účtovníctvom a daňovou evidenciou, vedenie bežného i hospodárskeho roku

Jednoduchý controlling a reporting

 • Číselník účtov umožňuje vedenie dvoch čísel účtov a názvov pre automatickú konverziu US-GAAP a IFRS
 • Modul Výkazy umožňuje okrem štandardného výkazníctva podľa platnej legislatívy (Výkazy ziskov a strát a Súvahy v zjednodušenom a plnom rozsahu) tiež vytvorenie ďalších výkazov pre strediská, zákazky a nákladové okruhy
 • Možnosť sledovania výstupov mimo užívateľského prostredia systémov LCS pri použití Manažérskeho rozhrania
 • Možnosť prepojenia dát s programom MS Excel pomocou vzorcov a následnej jednoduchej aktualizácie vytvorených zostáv pomocou prepočtov štandardnými nástrojmi Excelu

Optimalizácia zadávania dát

 • Automatizované získanie účtovných zápisov a prvotných dokladov pomocou účtovných kontácií
 • Automatizované účtovanie bankových výpisov s možnosťou prenosu dát z homebankingu
 • Možnosť spracovania úhrad platobnými kartami pomocou kartového centra
 • Možnosť rýchleho ručného zadania účtovných dát pomocou klávesových skratiek a predvolieb pre vyplnenie údajov na jednotlivých riadkoch
 • Možnosť tvorby hromadných kópií účtovných zápisov

Efektívna kontrola financií, procesov a účtovných zápisov

 • Možnosť zadávania údajov za organizácie, útvary, zákazky, nákladové okruhy, zamestnancov a vozidlá v prvotných moduloch a ich nadväzné zaúčtovanie
 • Plnohodnotné vyhodnotenie všetkých agend vrátane sledovania a kontroly súvisiacich údajov
 • Pohľad na účtovné dáta z ostatných modulov
 • Zobrazenia účtovných zápisov z modulov prvotných dokladov vrátane možnosti plnohodnotných účtovných opráv
 • Jednoduché vyhodnotenie efektivity
 • Účtovný kontrolný mechanizmus v priebehu práce na zákazke a zvlášť pri jej uzavretí
 • Efektívna kontrola účtovania a zaúčtovaných dát
 • Nastavené kontrolné mechanizmy pre logickú kontrolu účtovných zápisov vrátane väzby na evidenciu DPH a možnosti rýchlej a jednoduchej opravy priamo na riadkoch chybnej zostavy
 • Evidencia jednotlivých účtovných prípadov podľa ich obchodnej a logickej nadväznosti bez ohľadu na dátum prípadu podľa zákona o účtovníctve

Finančné analýzy

 • Možnosť plánovania a následného vyhodnotenia za firmu, strediská, zákazky či nákladové okruhy a to na základe vytvorených výkazov či ukazovateľov s možnosťou jednoduchej aktualizácie za vybrané obdobie vrátane zobrazenia pomocou grafov a možnosti rozpustenia réžií podľa požadovaných parametrov
 • Jednoduchá prezentácia výsledkov aj mimo štandardné užívateľské prostredie vďaka jednoduchému exportu do html

Podpora komunikácie s externými subjektmi

 • Tvorba DPH, súhrnného hlásenia, Intrastat, colných dokladov, RELDP atď. a ich podávanie cez PVS
 • Podpora elektronických certifikátov a šifrovania
 • Podpora homebankingu s možnosťou importu bankových výpisov a exportov platobných príkazov a to aj zahraničných alebo tuzemských v cudzej mene
 • Podpora účtovných firiem

Evidencia záväzkov a pohľadávok

 • Automatizované a účinné sledovanie záväzkov a vymáhanie pohľadávok
 • Vystavenie a tlač rôznych stupňov upomienok a penalizačných faktúr vrátane ich zaúčtovania

Podpora účtovania v cudzích menách

 • Automatické prepočty na € pomocou stiahnutých kurzových lístkov
 • Evidencia cudzej meny na prvotných dokladoch i v účtovných zápisoch
 • Efektívna práca s kurzovým dorovnávaním a to ako bežným v priebehu roka, tak aj k bilančnému dňu
  na konci roka
 • Evidencia záväzkov a pohľadávok v saldokonte v € i v cudzej mene
 • Možnosť jednoduchého halierového dorovnania vrátane dorovnania cudzej meny

Práca s majetkom

 • Automatizované generovanie účtovných aj daňových pohybov
 • Automatizované generovanie rozdielnych pohybov medzi nájdenou skutočnosťou pri inventúre a zadanými údajmi v databáze podľa lokalít, stredísk a zamestnancov pri použití čítačky čiarových kódov
 • Možnosť zobrazenia stavu majetku k ľubovoľne zvolenému dátumu vrátane vedenia operatívnej evidencie drobného majetku a nastavenia limitov technického zhodnotenia
 • Možnosť vedenia tretích pohybov podľa potrieb zahraničných materských firiem

Možnosť tvorby vlastných zostáv

 • Vyhodnocovanie a tvorba tlačových zostáv tabuliek a výkazov
 • Možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv s potrebnými stĺpcami, ich rozmiestnenie, zatriedenie riadkov s možnosťou filtrácie vrátane zoskupovania riadkov
 • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek priamo v systéme
 • Vytváranie zostáv s možnosťou tlače a editácie
 • Možnosť exportu dát do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslanie dokladov e-mailom či faxom

Ďalšie informácie o programe Asseco HELIOS iNuvio

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Asseco HELIOS iNuvio vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.