Asseco HELIOS iNuvio - Prehliadka systému

Asseco HELIOS iNuvio je podnikový informačný systém určený pre menšie a stredne veľké podniky.
Neponúkame demo verziu na stiahnutie, pripravili sme však pre vás krátku prehliadku systému.

1. GADGETS

Helios Gadgets slúži na zobrazovanie požadovaných informácií pomocou miniaplikácie v bočnom paneli vo Windows (Vista a vyšší).
Ide napríklad o zobrazovanie stavu účtu, celkových pohľadávok a záväzkov, finančného stavu skladov alebo sledovanie fakturácie v mesiaci.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Windows Gadget

2. WORKFLOW

Možnosť aktívneho upozornenia na vybrané úlohy či udalosti v informačnom systéme. Dajú sa vizualizovať viacerými spôsobmi:

A) „Stromček“ úloh v Heliose

 • v ľavej časti je zoznam upozornení / úloh, zoradených podľa typu
 • uprostred je zoznam úloh zodpovedajúcich výberu v "stromčeku"
 • napravo je pomocník, ktorý popisuje, čo je potrebné urobiť za činnosť (napr. vyplniť nejaký údaj, schváliť, atď.)

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Workflow

B) Farebne odlíšený (či inak) vizualizovaný záznam

Pasívny výstup workflow (nie je viazané len na workflow) môže byť vizualizácia konkrétneho záznamu, ktorý spĺňa určité podmienky. Napríklad:

 • zafarbené organizácie v adresári, ktoré majú aktívne saldo
 • prečiarknuté sú tie, ktoré majú saldo vyššie ako 100 tis.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Workflow

C) HeInfo

HeInfo je samostatne fungujúca aplikácia, ktorá stráži na základe užívateľom vytvorených definícií rozličné udalosti, ku ktorým v rámci DB Asseco HELIOS iNuvio dochádza a o týchto udalostiach (stavoch) užívateľa informovať prostredníctvom nadefinovaných akcií (úloha, doklady k fakturácii, objednávky z e-shopu, stav, ...).

Asseco HELIOS iNuvio Demo - HeInfo

3. MOŽNOSTI REPORTINGU

Manažérsky informačný systém obsahuje nástroje na zobrazenie dát. V systéme Asseco HELIOS iNuvio je zobrazený vždy (rovnako ako Nástroje prispôsobenia, Číselníky a Pomocné číselníky). Súčasťou tohto modulu sú prehľady:

 • Kontingenčné tabuľky
 • Grafy
 • Master x Detail
 • Zostavy (t.j. pôvodné Uložené filtre)
 • Dataskop
 • Manažérske rozhranie

Kontingenčné tabuľky:

Variabilný nástroj, ktorý slúži na vyhodnocovanie a náhľad na dáta v 3 dimenziách - riadky, stĺpce a sledované hodnoty.
Kontingenčné tabuľky je možné jednoducho exportovať / importovať. Preto nie je problém danú zostavu vytvoriť u nás a zaslať vám ju e-mailom, ak si tú zostavu nedokážete vytvoriť vlastnými silami. Príklad u faktúr vydaných.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Kontingenčná tabuľka

Grafy:

Vo svojej podstate ide o grafické zobrazenie kontingenčnej tabuľky. Rovnako ako kontingenčné tabuľky i Grafy je možné exportovať / importovať.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Graf

Master x Detail:

Master x Detail je zvláštna a zaujímavá funkcia, ktorá umožňuje sledovať čiastkové prehľady v hlavnom prehľade - teda taká" zostava v zostave". Vnorené prehľady samozrejme musia mať vzťah k hlavnému záznamu zostavy. V jednom hlavnom prehľade môžem mať aj viac vnorených prehľadov.
Napr. v Číselníka organizácií chcem zobraziť informácie o neuhradených pohľadávkach, prehľad zákaziek a info o bankovom spojení.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Master x Detail

Zostavy: (t.j. pôvodné Uložené filtre)

Každý prehľad môže mať ľubovoľný počet uložených preddefinovaných zostáv - čiže filtrov. Okrem štandardných funkcií je možné využiť aj tzv. farebné rozlíšenie - teda pomocou jazyka SQL definovaná podmienka je prevedená napr. na farbu. Ukážka možnosti vizualizácie rozpracovanosti obchodných zákaziek dvoma rôznymi pohľadmi.
Prehľad obchodných zákaziek. Aké stĺpce, číselníky, apod. je plne variantné podľa potrieb zákazníka, napríklad:

 • červené sú prehry, zelené výhry
 • je sledované% úspešnosti
 • je sledovaný plánovaný výnos
 • stav zákazky (identifikátor), priorita, atď.
 • klikom na "+" je možné zobraziť napr.: čo bolo ponúkané, zmluvy, dokumenty, zápisnice z rokovaní, atď.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Prehľad obchodných zákaziek

Dataskop:

Dataskop je užívateľský prehľad, ktorý umožňuje vytvoriť pre užívateľov vlastnú pracovnú plochu "strom aktivít". Jeden záznam v Dataskope obsahuje stromovú štruktúru, do ktorej je možné združiť informácie zozbierané naprieč modulmi systému Asseco HELIOS iNuvio. Môže byť definovaný ľubovoľný počet záznamov / stromov.
Dataskop využíva všetky nástroje - Zostavy, Kontingenčné tabuľky, Grafy a Master x Detailov

Asseco HELIOS iNuvio Demo - Dataskop

OLAP kocky:

OLAP kocky slúžia na usporiadanie veľkého objemu dát tak, aby boli zrozumiteľné užívateľom zaoberajúcim sa analýzou obchodných trendov a výsledkov. Dátové kocky sa skladajú z definície dimenzií a metrík. Metriky sú väčšinou číselné hodnoty, ktoré má zmysel porovnávať, sčítavať atď. (predajná cena, marža). Na tieto metriky sa potom pozeráte cez dimenzie (organizácia, dátum, sortiment).

Asseco HELIOS iNuvio Demo - OLAP kocky

Manažérske rozhranie:

Manažérske rozhranie je komfortný nástroj, ktorý je plne integrovaný v prostredí MS Excel. Priamym prepojením na databázy systému Asseco HELIOS iNuvio umožňuje načítať a online vyhodnotiť potrebné dáta. Práca s dátami je jednosmerná, dáta nie je možné meniť, iba ich zobrazovať.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - manažérske rozhranie

4. MOŽNOSTI ZMENY INTERFACU

V rámci individuálneho prispôsobenia systému je možná aj vizuálna zmena rozhrania, vrátane textov, obrázkov, atď.
Príklady vizualizácie Heliosu v predvolenom stave (obr.1) a individuálne upravený zákazníkom (obr. 2.).

Asseco HELIOS iNuvio Demo - predvolený interface vs individuálny interface

5. ĎALŠIE PRÍKLADY VIZUALIZÁCIE SYSTÉMU

Príklady práce s dokumentmi - alternatívna vizualizácia pohľadu na dokumenty v systému

Asseco HELIOS iNuvio Demo - práca s dokumentmi

"Sprievodca" činností - pomocný sprievodca nadefinovaným procesom.
(Vľavo je nadefinovaný strom procesu - systém automaticky ponúkne, čo má používateľ robiť a vpravo "pomocníček" zobrazuje pomocný text, komentujúci požadovanú operáciu / činnosť)

Asseco HELIOS iNuvio Demo - pomocný sprievodca nadefinovaným procesom

Previazanosť dokladov - je presne dohľadateľné, aké ďalšie doklady / (činnosti) vznikli z prvotnej ponuky.

Asseco HELIOS iNuvio Demo - previazanosť dokladov

Ukážka možnosti detailného nastavenia prístupových práv

Asseco HELIOS iNuvio Demo - možnosti detailného nastavenia prístupových práv

Príklad evidencie marketingových akcií

Asseco HELIOS iNuvio Demo - evidencia marketingových akcií

Ukážka previazanosti systému - organizácia a nadväznosť na doklady tovarov a služieb.
"Nad" záznamom organizácie možno dohľadať / otvoriť prehľady dokladov, položiek, zákaziek, všetkých rokovaní, dokumentov, a iné...

Asseco HELIOS iNuvio Demo - ukážka previazanosti systému

Ďalšie informácie o programe Asseco HELIOS iNuvio

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Asseco HELIOS iNuvio vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.