manažérsky informačný systém Asseco HELIOS iNuvio

Asseco HELIOS iNuvio - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Manažérsky informačný systém - Asseco HELIOS iNuvio

Manažérsky informačný systém tvorí niekoľko nástrojov, ktoré sú súčasťou programu Asseco HELIOS iNuvio. Vďaka nim získate rôzne pohľady na dáta, ktoré pomôžu k ich porozumeniu a poskytnú podklady pre podporu vašich rozhodnutí. Použitie jednotlivých nástrojov závisí od požadovaných prehľadov, podľa potrieb a zvyklostí manažéra.

MIS, prepojenie na ExcelKontingenčné tabuľky - Manažérsky informačný systémVýstup v podobe grafov v manažérskom informačnom systéme

Manažérske rozhranie

 • Doplnok produktu MS Excel, ktorý pracuje s dátami systému Asseco HELIOS iNuvio
 • Viac ako 200 rôznych funkcií s pripravenými sprievodcami použitia
 • Možnosť definovania práv na jednotlivé funkcie
 • Možnosť prepojenia viacerých zdrojov dát, nástroj na konsolidáciu
 • Controlling, reporting – využitie existujúcich controllingových zostáv MS Excel a ich prepojenie s aktuálnymi dátami systému Asseco HELIOS iNuvio
 • Ľubovolné zobrazenie dát v rôznych kontextoch
 • Jednoduchá aktualizácia hodnôt
 • Nástroj pre manažérov – dôležité informácie na jednom mieste
 • Možnosť definovania ľubovoľného vlastného pohľadu na dáta
 • Ľubovoľné vyhodnocovacie kritériá
 • Grafické znázornenie (grafy, tabuľky a pod.)
 • Preddefinované funkcie s priamym prepojením na databázu
 • Možnosť definovania nových funkcií

Účtovné výkazy

 • Štandardné výkazy potrebné na komunikáciu s úradmi
 • Funkcie na kontrolu správnosti definície výkazu
 • Iterácia – „správne“ zaokrúhlenie na tisícky
 • Definícia kompenzácie medzi riadkami výkazov v aktívach a pasívach
 • Vyhodnocovanie podľa stredísk, zákaziek, nákladových okruhov
 • Možnosť tvorby ľubovolných vlastných výkazov
 • Možnosť využitia definície výkazu pre viac zostáv
 • Tlač alebo email – v cudzích jazykoch
 • Definícia štruktúry plánu (rozpočtu)
 • Štruktúrované dokumenty – podklady pre tvorbu zmlúv alebo iných dokumentov
 • Možnosť využitia externých dátových zdrojov pre tabuľky v dokumente
 • Vzory zmlúv a šablóna Povinné prílohy k účtovnej závierke
 • Nástroj na tvorbu ľubovolného dokumentu podľa vzoru – napr. Obchodný vestník, pracovné zmluvy, zmluvy o dielo
 • Aktuálna legislatíva – číselník s aktuálnymi predpismi týkajúci sa účtovníctva

Finančná analýza

 • Definícia finančných ukazovateľov pre operatívne vyhodnocovanie
 • Viacrozmerné ukazovatele (Pyramídové, Altmanov model a pod.)
 • Výsledky v prehľadnej podobe tabuľky alebo grafu
 • Vyhodnocovanie podľa stredísk, zákaziek, nákladových okruhov
 • Využitie a grafické zobrazenie výsledkov modulu výkazy
 • Tvorba a simulácia podnikateľského zámeru s možnostou operatívnej zmeny
 • Využitie aktuálnych dát zo systému Asseco HELIOS iNuvio aj z iných externých zdrojov
 • Priame generovanie html – intranetové www stránky

Plánovanie

 • Využitie možnosti modulu Výkazy – možnosť definovania ľubovoľného tvaru plánu
 • Porovnanie plánovaných hodnôt so skutočnosťou
 • Automatické pripočítavanie hodnôt plánu alebo rozpočtu
 • Ľubovoľné varianty plánu alebo rozpočtu
 • Možnosr hierarchického členenia plánu alebo rozpočtu
 • Možnosr lineárneho členenia plánu a rozpočtu
 • Možnosr sledovania ľubovolných období plánu a rozpočtu
 • Kumulácia viacerých plánov a rozpočtov spoločne
 • Rozpad jedného do čiastkových plánov a rozpočtov
 • Automatické generovanie rozpočtu zo skutočnosti
 • Vyhodnotenie zostáv Plánovanie vo Finančnej analýze
 • Vlastné definovanie štruktúry plánovania alebo rozpočtu
 • Podklady pre analýzy efektívnosti investícií
 • Rozpúšťanie réžií na útvary, zákazky, nákladové okruhy
 • Vyhodnotenie po časovej ose

Riadenie penažných tokov

 • Predikcia stavu penažných prostriedkov v priebehu jednotlivých dní
 • Jednoducho a efektívne ponúkne prevádzkovú analýzu stavu penažných prostriedkov
 • Zdrojom penažných tokov môžu byť pohľadávky a záväzky, mzdy, objednávky, fakturácia a pod.
 • Skutocnosť je sledovaná cez moduly Banka a Pokladňa
 • Individuálne peňažné toky – modelovanie budúcich penažných tokov
 • Možnosť kategorizácie peňažných tokov (hotovosť, bežné úcty, apod.)
 • Simulácia variant penažných tokov (napr. optimistická, pesimistická ...)
 • Podpora cudzích mien
 • Prehľady peňažných tokov (zdroje, predbežná analýza, individuálna analýza, skutočnosť)
 • Automatická korekcia v predbežnej analýze podľa predchádzajúcej platobnej morálky
 • Funkcionality na korekciu splatnosti
 • Penažné toky k dátumu
 • Zobrazenie hodnôt v grafe modulu finančná analýza

Dátové kocky OLAP

 • Pružné a rýchle spracovanie požiadaviek a analýz veľkého objemu dát
 • Vyhodnocovanie zadefinovaných kritérií alebo ich kombinácia
 • Možnosť tvorby dátového skladu - zlúčenie dát z viacerých dátových zdrojov
 • Možnosť vyhodnocovania aj po odpojení od servera
 • Datamining – predpovede a plány na základe historických dát

Ďalšie informácie o programe Asseco HELIOS iNuvio

Záujíma vás ako môžete využiť účtovný program Asseco HELIOS iNuvio vo vašej firme? Máte záujem o bezplatnú prezentáciu?
Ozvite sa, vyplňte formulár nižšie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.