hotelový systém Asseco HOREC

Asseco HOREC - hotelový systém

  • Najrozšírenejší hotelový systém na Slovensku
  • Jednoduchý a prehľadný systém
  • Slovenský produkt zaručujúci legislatívnu aktuálnosť
  • Vysoko kvalitný produkt za priaznivé ceny
     

 

Viac informácií

 

Moduly hotelového systému Asseco HOREC

Hotelový systém Asseco HOREC zabezpečuje základné činnosti ako je príjem a evidencia objednávok, príchod a odchod hostí, automatické nastavenie ceny za ubytovanie, účtovanie služieb, pultový predaj, rezervácia priestorov, uzávierky, štatistiky a prehľady. Systém je možné doplniť o ďalšie moduly: odpočet telefónov, Pay-TV, kľúčové kartové systémy, webové rezervácie, regulácie kúrenia, prepojenie na reštauračný a ekonomický systém.

Každé ubytovacie zariadenie vyžaduje pokrytie inej funkcionality, ktorú reprezentujú jednotlivé moduly. Obrázok nižšie znázorňuje jadro (základ) systému a špecifické moduly, ktoré si zákazník navolí podľa svojich potrieb.

hotelový systém Asseco HOREC - moduly systému