mzdový program

Asseco HELIOS iNuvio - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Mzdový modul - program Asseco HELIOS iNuvio

Mzdový modul umožňuje efektívne spracovanie všetkých typov miezd, evidenciu personálnych a mzdových údajov zamestnancov, tlač zostáv a formulárov pre jednotlivé úrady. Vybrané formuláre môžete posielať elektronicky cez Elektronický zber údajov pre účely Sociálnej poisťovne príp. cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní.

Základná mzdová funkcionalita

 • Spracovanie mesačných, hodinových a úkolových miezd
 • Evidencia, čerpanie a automatické krátenie dovolenky
 • Možnosť zadania paušálnych (opakujúcich sa) mzdových zložiek
 • Dôchodkové doplnkové poistenie
 • Tvorba sociálneho fondu
 • Možnosť zadávania naturálnych odmien
 • Automatické generovanie Registračných listov fyzických osôb pre Sociálnu poisťovňu
 • Možnosť vytvárania Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie
 • Výpočet nároku na dôchodok
 • Možnosť priradiť zamestnancovi platovú triedu alebo stupeň – kontrola na dobu praxe
 • Automatická aktualizácia platových tried
 • Automatický výpočet ročného zúčtovania dane
 • Automatický výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • Automatické načítanie údajov do ELDP a ich následná tlač
 • Tlač zákonných tlačových zostáv (Mzdový list, Potvrdenie o príjme, Zápočtový list a pod.)

Optimalizácia zadávania dát

 • Zadávanie mzdových údajov a podkladov pre výpočet aktuálneho i nasledujúceho mesiaca
 • Import dát z dochádzkových systémov
 • Užívateľsky jednoduchý import podkladov pre výpočet z Excelu
 • Možnosť importovania podkladov pre výpočet vo formáte txt alebo xml
 • Hromadné zadávanie mzdových zložiek vybraných zamestnancov
 • Hromadný výpočet výplat všetkých zamestnancov s možnosťou následného doplnenia

Garancia legislatívnej správnosti

 • Garancia správnosti a údržby platnej legislatívy v oblasti miezd

Elektronická komunikácia s úradmi štátnej správy

 • Podávanie RLFO a Mesačných výkazov cez EZU do Sociálnej poisťovne
 • Podávanie Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní
 • Podávanie Ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (dávka 541) cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní
 • Podávanie Oznámenia zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov (dávka 542) cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní
 • Generovanie súboru obsahujúceho údaje o zamestnancoch z III. časti „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...
 • Podpora elektronických certifikátov a šifrovanie
 • Podpora elektronického bankovníctva a následné zaúčtovanie do modulu Ekonomika

Podpora účtovných firiem

 • Efektívna a rýchla práca pri nastavení modulu Mzdy pomocou skopírovania už existujúceho nastavenia

Jednoduchá tvorba zostáv

 • Možnosti tvorby vlastných zostáv
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek, generovaných zostáv
 • Vytváranie vlastných zostáv s potrebnými stĺpcami a ich rozmiestnením
 • Ľubovoľné triedenie riadkov s možnosťou filtrácie vrátane zoskupovania
 • Vytváranie súhrnných mzdových zostáv za vybrané obdobia
 • Podpora tvorby kontingenčných tabuliek priamo v systéme
 • Export dát do MS Office a zasielanie dokladov emailom alebo faxom

Štatistické výstupy

 • Štatistický výstup ISCP - MZDY značka štatistického formulára: ISCP(MPSVR SR) 1-04
 • Jednoduchá tvorba podkladov pre akékoľvek typy štatistických šetrení

Účtovanie miezd

 • Automatické zaúčtovanie miezd do modulu Ekonomika
 • Zaúčtovanie miezd do ľubovoľného súboru pre prenos do iného účtovného programu
 • Mzdové náklady je možné rozúčtovať na strediská, zákazky, nákladové okruhy, vozidlá
 • Možnosť využitia účtovných skupín – následne je možné účtovať vybrané mzdové zložky na rôzne účty
 • Možnosť rozúčtovať mzdovú zložku na základe iných mzdových zložiek

Variabilita mzdových kalendárov

 • Užívateľské vytváranie mzdových kalendárov
 • Podpora pravidelnej aj nepravidelnej pracovnej doby
 • Pre nepravidelnú pracovnú dobu je možné nastaviť cyklus smien, na základe ktorého budú vytvorené
 • kalendáre na celý rok
 • Vytváranie kalendárov s voľnou pracovnou dobou

Kontrolné mechanizmy

 • Sledovanie skúšobnej lehoty, podpornej doby a ochrannej lehoty zamestnanca
 • Kontrola vyplnenia základných údajov potrebných pre korektný výpočet mzdy
 • Kontrola uplatnenia daňového bonusu na deti do veku 18-tich a 26-tich rokov
 • Kontrola zákonných limitov nadčasov, pohotovosti a odpracovaných hodín dohôd
 • Kontrola absolvovania naplánovaných školení
 • Kontrola vyplnenia zodpovedajúceho stupňa podľa dĺžky praxe
 • Možnosť zobrazenia mzdových údajov cez vybrané obdobia
 • Možnosť sledovania vybraných zmien za určité obdobia

Personalistika

 • Evidencia všetkých dokumentov k príslušnému zamestnancovi
 • Evidencia jubileí zamestnancov, narodenín rodinných príslušníkov a pod.
 • Evidencia a automatické plánovanie školení a lekárskych prehliadok
 • Evidencia plánovaných a skutočných nákladov na školenie
 • Evidencia certifikátov získaných zo školiacich akcií

Zháňate mzdový software a potrebujete viac informácií?

Ukážeme vám Asseco HELIOS iNuvio v praxi, urobíme pre vás bezplatnú prezentáciu tohto software. Ozvite sa ešte dnes.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.