podnikový systém Asseco HELIOS iNuvio

Asseco HELIOS iNuvio - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Obchod, modul na riadenie skladových zásob - Asseco HELIOS iNuvio

Modul Obchod slúži na efektívne riadenie skladových zásob z pohľadu nákupu a predaja tovaru, výrobkov, materiálov či služieb a je úzko spojený s modulom Skladové hospodárstvo. Podporuje automatické operácie objednávania v závislosti od potrieb predaja či výroby a poskytuje vyhodnocovací nástroj obchodných aktivít.

Obchod - software Asseco HELIOS iNuvio

Efektívne obstarávanie obchodných dokladov

 • Možnosť rýchleho vstupu dát s využitím klávesových skratiek a predvolieb.
 • Možnosť tvorby kópií dokladov.
 • Jednoduché prevody položiek medzi dokladmi.
 • Export a import EDI správ.
 • Podpora zadávania údajov s využitím snímačov čiarových kódov.
 • Automatické generovanie nadväzujúcich dokladov.

Rozsiahly systém cenotvorby

 • Odberateľské a dodávateľské cenníky s väzbou na organizácie.
 • Možnosť tvorby časovo obmedzených cenníkov a cenových akcií.
 • Automatické uplatnenie zľavy podľa zadaných parametrov.
 • Možnosť nastavenia časovo obmedzených zliav.
 • Možnosť uplatnenia zľav na položky aj na celý doklad.

Cudzie meny

 • Možnosť obstarania dokladov v ľubovoľnej mene.
 • Automatický prepočet na CZK/EUR podľa zvoleného kurzu.
 • Prenos cudzej meny pri účtovaní do účtovnej evidencie.

Podpora čiarových kódov

Práca s výrobnými číslami / šaržami

 • Definícia výrobného čísla s možnosťou sledovania záruk a dát expirácií.
 • Sledovanie stavu výrobných čísiel.
 • Jednoznačná identifikácia tovaru z pohľadu trasovania.

Podpora optimalizácie a plánovania skladových zásob

 • Možnosť sledovania historických pohybov jednotlivých položiek.
 • Premietanie vplyvu evidovaných dokladov do stavov skladu.
 • Sada pripravených prehľadov a funkcií.

Automatické generovanie dodávateľských objednávok

 • Nástroj na generovanie dodávateľských objednávok na základe zvolených parametrov.

Komplety (kusovníky)

 • Riešenie nákupu / predaja kompletov s definovaným výpočtom čiastkových položiek.
 • Možnosť tlače dokladov ako výpočet kompletov alebo ako výpočet čiastkových položiek.
 • Zrýchlenie tvorby dokladov.

Evidencia obalov

 • Riešenie väzby medzi položkou tovaru a obalom pre spoločný odpis zo skladu.
 • Možnosť tvorby podkladov pre výkaz Eko-kom.
 • Evidencia pohybu obalov.

Väzby na ďalšie moduly

 • Automatizovaný prenos dokladov do účtovnej evidencie.
 • Prenos požiadaviek obchodu do modulu Výroba.
 • Prenos materiálových požiadaviek výroby do modulu Obchod.
 • Fakturácia.
 • Prepojenie dokladov so záznamami kontaktných jednaní v CRM systéme.
 • Automatizované generovanie hlásení Intrastat.

Externá komunikácia

 • Podpora EDI komunikácie.
 • Export dát zo všetkých prehľadov do MS Office.
 • Zasielanie tlačových formulárov emailom či faxom.
 • Komunikácia s internetovým obchodom.

Výstupy, controlling

 • Sada pripravených prehľadov a funkcií (obrátky skladových kariet, história pohybov, stavy jednotlivých skladov).
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek a výkazov.
 • Možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv.
 • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek priamo v systéme.
 • Tlač zostáv a tlačových formulárov s možnosťou ich vytvárania a editácie.

Došlé objednávky

 • Modul Došlé objednávky je rozšírením modulu Obchod a umožňuje pohodlne vystavovať, prezerať, editovať odberateľské objednávky a sledovať ich vykrývanie. Skladá zo základných prehľadov:
 • Rad došlých objednávok - zoznam všetkých nadefinovaných radov.
 • Došlé objednávky (Obstarané) - prehľad určený na obstaranie došlých objednávok.
 • Došlé objednávky (V riešení) - otvorené objednávky, prehľad, v ktorom sa zabezpečuje krytie došlej objednávky.
 • Došlé objednávky (Uzatvorené) - prehľad uzatvorených došlých objednávok.
 • Zmenou typu dokladu zmeníte jeho stav, a teda aj umiestnenie do príslušného prehľadu. Na došlých objednávkach, ktoré sú v stave v riešení, je aktívny systém stráženia tovaru. Pokiaľ je na objednávke vyplnený dátum stráženia, je tovar počas tohto obdobia zarezervovaný v sklade.
 • Prehľad vykrytia došlých objednávok v stave v riešení si môžete prezrieť voľbou Zabezpečenie došlej objednávky.
 • Keď má rad došlých objednávok nastavený profil pre generovanie, vygenerujú sa doklady podľa nastaveného profilu. Keď nie je nastavený profil pre generovanie, ponúkne sa zoznam všetkých profilov, z ktorých si vyberiete.
 • Došlé objednávky, u ktorých nechcete, aby v nich niekto robil obsahové zmeny, si prevediete do prehľadu Došlé objednávky (uzatvorené). Kedykoľvek môžete objednávku previesť späť do stavu Došlé objednávky (v riešení) alebo Došlé objednávky (obstarané).
 • Ku objednávke je možné pripojiť relevantné dokumenty, súbory (napr. výrobné postupy, naskenované dodacie listy).
 • Možete priamo generovať vydanú objednávku (dodávateľovi) na základe chýbajúceho tovaru z došlej objednávky.
 • Príjem tovaru môžete spárovať s došlou objednávkou.

Ako optimalizovať riadenie skladových zásob vo vašej firme

Kontaktujte nás. Urobíme bezplatnú prezentáciu programu Asseco HELIOS iNuvio, dodáme ďalšie informácie.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.