Referencie

Podnikové systémy sme dodali viac než 100 firmám.
Vybrali sme niekoľko z nich a rozdelili podľa oblastí, v ktorých pôsobia.

Obchodné firmy

Výmena elektronických dokumentov s našimi kľúčovými dodávateľmi, jednoznačné nastavenia vrámci workflow, prepojenia systému s firemným intranetom či zamestnaneckým portálom, elektronická správa dokumentov – to sú niektoré z výhod, ktorými sme vďaka Heliosu zefektívnili procesy interne ako aj vo vzťahu s našimi dodávateľmi a odberateľmi.

 
– Pavol Gábriel, riaditeľ spoločnosti AUTO GÁBRIEL s.r.o. Košice

Už viac ako 10 rokov riadime naše obchodné a skladové procesy pomocou Heliosu. Vďaka nemu máme presnú kontrolu skladov, evidenciu podľa čiarových kódov, detailný prehľad o ziskovosti i obrátkovosti nášho tovaru. Helios si hravo poradí aj s našimi viac ako 14 000 druhmi tovarov.
 

– Miroslav Majoroš, konateľ GINKA, s.r.o.

Výrobné firmy

Vďaka Heliosu máme dokonalý prehľad o stave a rozpracovanosti vo výrobe. Helios sa dokázal plne prispôsobiť špecifikám našej nábytkárskej výroby.

Používame ho viac ako 8 rokov, riadime nim skladové, logistické a výrobné procesy a sme s ním veľmi spokojní!

 
– Slavomíra Javorská, MRAVA, s.r.o.

Pred 4 rokmi sme sa rozhodli pre zmenu a začali sme využívať nový software Helios Orange, ktorý dnes pre nás predstavuje dôležitý nástroj pre efektívne riadenie našej spoločnosti i plánovanie jej ďalšieho vývoja.

Aj vďaka prístupu a profesionalite spoločnosti AMI Plus s.r.o. sa nám podarilo implementovať do nášho systému mnohé funkcionality ako import objednávok od kľúčových zákazníkov, mobilného skladníka a ďalšie, ktoré nám každodenne zefektívňujú naše obchodné, skladové a logistické procesy. Napr. len import objednávok šetrí našim pracovníkom cca 80 % času.
 

– Ing. Sidónia Hutníková, konateľka ZEMPLÍN, s.r.o.

Zdravotníctvo

Iné

Helios splnil naše očakávania a plne sa prispôsobil potrebám našej dynamicky sa rozvíjajúcej IT spoločnosti.

Prepojenia s vlastnými aplikáciami, zamestnaneckým portálom, connect na najvýznamnejších dodávateľov a mnohé ďalšie nám výrazne šetria prevádzkové náklady ako aj čas spracovania.

 
– Ing. Peter Košalko, riaditeľ K_CORP s.r.o.

Naša spoločnosť PERSONEL EFEKT neustále rastie, čo si vyžaduje mať spoľahlivý a rýchly informačný systém. Helios Orange nám umožnil zvýšiť automatizáciu personálnych procesov, vďaka čomu výrazne šetríme čas spracovania a zvýšila sa presnosť výstupov.

Zefektívnili sme správu dát, dokážeme exportovať rôzne na “mieru šité reporty a štatistiky”. Na spracovanie miezd v Heliose sa môžeme spoľahnúť. Konzultanti z AMI Plus sú nám vždy k dispozícii.

 
– Ing. Zuzana Vašková, director PERSONEL EFEKT, s.r.o.