reštauračný software Asseco BLUEGASTRO

Asseco BLUEGASTRO - reštauračný software

 • Najrozšírenejší reštauračný systém na Slovensku
 • Moderný software zastreší všetky oblasti reštaurácie
 • Slovenský produkt zaručujúci legislatívnu aktuálnosť
 • Vysoko kvalitný produkt za priaznivé ceny
   

 

Viac informácií

 

Modul Skladové hospodárstvo - Asseco BLUEGASTRO

Reštauračný systém Asseco BLUEGASTRO má kvalitne spracované skladové hospodárstvo, ktoré je filozofiou a funkčnosťou prispôsobené gastronomickej prevádzke. Systém skladového hospodárstva sa delí na skladové, výrobné a odbytové strediská (sklady), čím je zabezpečené presné sledovanie skladových zásob, skladových pohybov, nákladov, inventúr a ďalších potrebných informácii samostatne za jednotlivé strediská.

Príklad: delenie prevádzky Reštaurácia na strediská: Hlavný sklad, Kuchyňa, Bar.

V systéme je možne evidovať aj tzv. pomocné sklady napr.: sklad pomocného materiálu, sklad obalov, sklad čistiacich prostriedkov a ďalšie.

Tip: Zháňate skladový software pre iný než reštauračný podnik? Pozrite na skladové hospodárstvo Asseco HELIOS iNuvio.

Charakteristika skladového hospodárstva Asseco BLUEGASTRO:

 • Delenie prevádzky na samostatné strediská.
 • Práca na strediskách v rámci otvoreného účtovného mesiaca.
 • Vedenie skladových zásob v priemernej nákupnej cene (priemerná nákupná cena je vypočítavaná metódou váženého priemeru, aktualizuje sa automaticky každým skladovým pohybom na každom stredisku samostatne).
 • Možnosť evidencie tovarov v spotrebiteľských baleniach, čo je praktické hlavne pri nahrávaní nákupných dokladov a dodacích listov.
 • Automatická zmena spotrebiteľských balení na tovary v hlavných merných jednotkách (kilogramy, litre, kusy) pri presune skladových zásob z hlavného (centrálneho) skladu na výrobné a odbytové strediská, čím sa zjednodušuje ďalšia práca a evidencia na odbytových a výrobných strediskách.
 • Množstvo prehľadov: skladové karty, pohyby tovarov, predpokladaný, aktuálny stav zásob (stop-kontrola) a ďalšie.
 • Inventúry.
 • Moderný systém číselníkov, delenie tovarov podľa tovaroznalectva, účtovných skupín.
 • Urýchlené vkladanie skladových kariet za pomoci preddefinovaných hodnôt.
 • Možnosť evidencie tovarov pomocou čiarových kódov EAN.

Ďalšie informácie o Asseco BLUEGASTRO

Chcete vedieť aké moduly sú vhodné pre vašu prevádzku? Ako sa dá využiť reštauračný software vo vašej firme?
Objednajte si bezplatnú prezentáciu, alebo požadujte ďalšie informácie. Radi odpovieme.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.