podnikový systém Asseco HELIOS iNuvio

Asseco HELIOS iNuvio - podnikový informačný systém

 • Viac ako 5 000 inštalacií v Slovenskej a Českej republike
 • Integrácia s MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook
 • Priaznivý pomer cena/výkon
 • Víťazstvo v súťaži ERP Czech: "Najlepší IS pre stredne veľké firmy"
   

 

Viac informácií

 

Skladové hospodárstvo - program Asseco HELIOS iNuvio

Modul Skladové hospodárstvo slúži na vedenie skladovej agendy, tvorbe skladových dokladov a inventúr. Pri každej skladovej karte je možné evidovať množstvo údajov (skladové ceny, súvisiace náklady, merné jednotky, dodávateľov a pod.) a získať presný prehľad o zmenách stavu na sklade, pohybe výrobných čísiel a umiestnení.

Analýzy skladov v module Skladové hospodárstvoSkladové karty, program Asseco HELIOS iNuvio

Efektívne vytváranie záznamov

 • Rýchle vkladanie v prípade dát vytvorených ručným zadaním pomocou klávesových skratiek a predvolieb
 • Tvorba kópií skladových kariet aj skladových dokladov
 • Hromadné zmeny parametrov skladových kariet
 • Import skladových kariet z MS Excel
 • Jednoduché prevody skladových položiek medzi dokladmi, vrátane čiastočných prevodov
 • Export a import EDI správ
 • Využitie čiarových kódov pre zadávanie položiek aj dokladov

Evidencia skladových zásob na ľubovoľnom počte skladov

 • Užívateľsky definovaná 5-úrovňová štruktúra skladu
 • Definícia prístupových práv pre jednotlivé sklady
 • Zabezpečenie jednotného číselníka kariet tovarov a služieb

Voliteľná metóda evidencie skladu

 • Podpora FIFO a priemerných cien
 • Možnosť voľby metódy evidencie skladu pre každý sklad samostatne
 • Možnosť zmeny evidencie skladu

Skladové doklady

 • Tvorba skladových dokladov typu príjem na sklad, výdaj zo skladu, storno doklady
 • Užívateľsky definované rady jednotlivých dokladov
 • Automatické účtovanie dokladov pomocou účtovných kontácií
 • Možnosť automatického prepočtu merných jednotiek podľa typu pohybu
 • Tlač dokladov v požadovanej grafickej úprave, vrátane cudzojazyčných verziách

Stav skladu

 • Aktuálne informácie o množstvách a finančných hodnotách skladu
 • Stavy súvisiacich nákladov k položkám skladu
 • Prehľady potrieb ďalších modulov (Obchod, Logistika, Riadenie výroby)
 • Správa predajných a nákupných cien – možnosť väzby cenníkov a organizácií
 • Široká ponuka evidencie doplňujúcich údajov (ADR, Intrastat, rozmery a pod.)

Inventúry skladových zásob

 • Generovanie podkladov pre skladové inventúry jednotlivých skladov
 • Tlač inventúrnych protokolov
 • Generovanie inventúrnych dokladov
 • Možnosť uzávierky skladu s blokovaním realizácie dokladov pred dátumom skladovej uzávierky

Umiestnenie tovaru na sklade (lokácia)

 • Možnosť užívateľskej definície skladových pozícií
 • Typológia skladu
 • Evidencia stavu položiek na jednotlivých skladových pozíciách
 • Možnosť zmeny umiestnenia položky bez nutnosti tvorby pohybových dokladov
 • História pohybu skladovej pozície

Podpora čiarových kódov

Výrobné čísla / šarže

 • Definovanie výrobného čísla s možnosťou sledovania termínu záruk a dát exspirácií
 • Sledovanie stavu výrobných čísiel
 • História pohybov výrobného čísla

Súvisiace náklady

 • Užívateľsky definované členenie súvisiacich nákladov
 • Výpočet a evidencia súvisiacich nákladov
 • Automatické odpisovanie pri realizácii výdaja zo skladu
 • Možnosť automatického účtovania
 • Prevod súvisiacich nákladov pre prevode medzi skladmi

Cudzie meny

 • Možnosti vytvorenia skladových dokladov v ľubovoľnej mene
 • Automatický prepočet na € podľa zvoleného kurzu

Externá komunikácia – výstupy, Controlling

 • Množina pripravených prehľadov a funkcií (pohyb obrátkovosti skladových kariet, história pohybov, stavy jednotlivých skladov a pod.)
 • Vyhodnocovanie, tvorba tlačových zostáv, tabuliek a výkazov
 • Možnosť užívateľsky jednoduchého vytvárania vlastných zostáv
 • Podpora tvorby ľubovoľných kontingenčných tabuliek priamo v systéme
 • Vytváranie zostáv a tlačových formulárov s možnosťou ich tlače a editácie
 • Export dát do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslanie dokladov emailom alebo faxom vo vybranom formáte
 • Export EDI správ

Chcete viac informácií o skladovom hospodárstve Asseco HELIOS iNuvio?

Napíšte nám, pripravíme bezplatnú prezentáciu programu Asseco HELIOS iNuvio, zašleme ďalšie informácie. Radi vám poradíme.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.