Ako funguje výrobný informačný systém Asseco HELIOS iNuvio

Výrobný informačný systém Asseco HELIOS iNuvio pracuje v súčinnosti s ostatnými modulmi, najmä s modulom Skladové hospodárstvo, Obchod a Ekonomika. Pre lepšiu predstavu ako systém funguje si prezrite nižšie uvedený príklad prechodu zákazky výrobou.

Typický prechod zákazky výrobou v software Asseco HELIOS iNuvio

  1. Došlá objednávka od zákazníka - Vytvorenie expedičného príkazu v module Skladové hospodárstvo s požiadavkami od zákazníka na naše výrobky.
  2. Plán výroby - V prípade zákazkovej výroby sa vykoná načítanie požiadaviek z expedičných príkazov do výrobného plánu. V prípade výroby na sklad z dôvodov doplnenia normatívnych zásob sa vykoná načítanie požiadaviek skladu expedície do výrobného plánu.
  3. Tvorba výrobných príkazov - Vykoná sa zaplánovanie výrobného plánu. Vytvorené výrobné príkazy sa predspracujú.
  4. Objednanie materiálu - Pomocou generátora objednávok sa vytvoria objednávky na chýbajúci materiál v module Skladové hospodárstvo.
  5. Uvoľnenie výrobného príkazu - V zodpovedajúcom termíne sa vykoná uvoľnenie výrobných príkazov do výroby. S tým súvisí aj vytlačenie výrobnej dokumentácie.
  6. Evidencia - Na uvoľnené výrobné príkazy sa vygenerujú materiálové výdajky. Potom nasleduje evidencia vykonaných výrobných operácii.
  7. Odvedenie hotového výrobku - Po dokončení výrobného procesu sa hotový výrobok alebo polotovar odvedie na sklad hotových výrobkov alebo výrobný medzisklad. To znamená, že sa vykoná generovanie výrobnej príjemky pre odvádzanie hotového výrobku.
  8. Dodací list - Nasleduje tvorba dodacieho listu v obehu tovaru, je vytvorená výdajka prevodom z expedičného príkazu (došlé objednávky).
  9. Fakturácia - Posledná fáza je tvorba faktúry prevodom z výdajky (dodacieho listu).

Dodáme program na plánovanie a riadenie výroby aj vašej firme

Máte záujem o prezentáciu výrobného software v praxi? Zariadime prehliadku systému vo výrobnej firme u nášho zákazníka.
Kontaktujte nás ešte dnes.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.